'Vi må tenke gjennom hva livene våre egentlig handler om. For å forstå utfordrende opplevelser, healing av sykdom og smerte og å lære ferdigheter for å gjenopprette og forynge kropp og sinn. Vi må sette av tid til livet vårt og samle selv-innsikt og skape grunnlag for de ting i livet som virkelig spiller en rolle.'

Christopher Hansard