Konsulter Christopher

 

Taushetsplikt og personvern

Ditt personvern respekteres og all informasjon du oppgir behandles med full konfidensialitet og deles ikke med andre annet enn dersom du har gitt din uttrykkelige skriftlige tillatelse til det. All informasjon på denne siden er lagt opp for at du skal kunne lese og tenke gjennom det som står her. Dersom du trenger øyeblikkelig og nødvendig medisinsk eller psykologisk hjelp, kontakt profesjonelt medisinsk personale eller din nærmeste legevakt.

Denne nettsiden gir deg informasjon, IKKE medisinske råd. Du bør kontakte din lege om du har symptomer på sykdom eller bekymringer om en pågående behandling.

Ikke avslutt en påbegynt konvensjonell behandling uten å konsultere lege. Informer alle praktikere du arbeider med, konvensjonelle eller andre, om alle medisiner, urter eller tilskudd du tar.

Denne nettsidens design og innhold er fullt ut beskyttet av internasjonal copyright. Jurister beskytter og overvåker Christopher Hansards rettigheter på internett med passende teknologi 24 timer i døgnet, 365 dager i året.