Om Christopher Hansard

Christopher Hansard driver en travel internasjonal online-praksis som psykologisk traume- terapeut og terapeutisk fasilitator. Han arbeider som mindfulness-basert kognitiv terapeut (MBCT), aksept og forpliktelsesterapeut (ACT) og kognitiv terapeut. Han er utdannet tibetansk Dur Bon-medisiner og leder internasjonale workshops. Christopher bruker Skype og andre elektroniske medier for å tilby helsebringende, effektiv, støttende og konstruktiv hjelp til mennesker over hele verden. Christopher Hansard har praktisert i over tjue år og har skrevet tre bestselgere om før-buddhistisk tibetansk medisin, helse, livsstil og spiritualitet; først utgitt i Storbritannia av Hodder & Stoughton og i USA av Simon & Schuster med mange etterfølgende utgivelser på andre språk, også eBøker. Bøkene hans har bidratt til å gjøre tibetansk medisin tilgjengelig for et stort globalt publikum. Hver av bøkene tar for seg tradisjonelle tibetanske medisinske, psykologiske og healing metoder og anvender dem for å skape vellykkede, velfungerende liv. Bøkene hans er

Christopher har to ganger holdt innlegg hos Oxford Union om temaer som helse, angst og sosial endring. Han har vært hovedtaler ved mange viktige organisasjoner i Storbritannia og ellers i verden. Christopher har også vært gjestespaltist i engelske nasjonale aviser og hadde et ukentlig radioprogram for Australian Broadcasting Corporation. Han har vært intervjuet om sitt arbeid i The Sunday Times, The Times, The Financial Times, The Independent, The Scotsman, Scotsman on Sunday, The Daily Telegraph, Vogue, The London Evening Standard, The Daily Express, Mail on Sunday og i mange andre publikasjoner og ulike magasiner. Han har også deltatt på radio og fjernsyn. Christopher arbeider med emosjonelle og psykologiske aspekter ved alvorlig sykdom. Han arbeider med klienter som opplever sorg, sinne, angst, depresjon, identitet, forfølgelse og trakassering og posttraumatisk stress-syndrom (PTSS). Han arbeider også med pasienter som opplever kroniske smerter og kronisk utmattelsessyndrom (CFS). Han driver en allmennmedisinsk online-praksis i tibetansk Dur Bon medisin og gir livsstilsråd om en lang rekke vanlige og alvorlige helse-tilstander. Klientene og pasientene hans kommer fra alle deler av verden og fra alle sosiale lag og bakgrunner.

Christopher Hansard er medlem av følgende organisasjoner med relevans for arbeidet hans: