Terapeutisk Fasilitering

Jeg arbeider med det utgangspunkt at klientene og pasientene mine selv innehar den forståelsen eller de løsningene som skal til for å møte de utfordringene de kommer til meg med. Jeg hjelper dem på praktiske måter med å finne innsikter og løsninger på problemene deres. Jeg anser klientene og pasientene mine som eksperter på sine egne liv. Uansett hvordan de selv ser på seg selv eller sin situasjon når jeg først møter dem.

Noen ganger kan vi oppleve situasjoner i livet som krever at vi oppsøker hjelp utenfra. Følelsen av å bli overveldet av opplevelser og situasjoner kan få oss til å glemme det vi vet om oss selv. Det er da mennesker ber meg om hjelp, råd og veiledning. Måten jeg arbeider på oppmuntrer deg til ikke å bli avhengig av meg som praktiker, men får deg til å føle deg fullt ut støttet og anerkjent. Du lærer hvordan du skal forholde deg til deg selv med meg som veileder. Det er dette Terapeutisk Fasilitering handler om.

Jeg fasiliterer den best tilpassede prosessen for at du skal kunne oppnå healing, velvære, god helse og en bedre livskvalitet. Om det handler om fysisk sykdom, følelsesmessige problemstillinger eller hindringer i livet ditt som ikke ser ut til å endre seg.

Jeg bruker Mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT) and Aksept og forpliktelsesterapi (ACT), som begge er svært effektive evidensbaserte former for psykoterapi, som del av min bruk av Terapeutisk Fasilitering. Jeg bruker også Mindfulness-metoder, selv-healing og meditasjons-teknikker for å hjelpe klientene mine.

Mange av klientene mine søker også alternative tilnærminger for å bedre sin situasjon. Derfor tilbyr jeg teknikker og metoder fra den medisinske og åndelige tradisjonen innen Tibetansk Dur Bon. Disse har svært god effekt i arbeidet med sykdom, kroniske og akutte tilstander, generell eller langvarig dårlig helse og i rådgivning for å skape og opprettholde velvære, balanse og en bedre livskvalitet.

Jeg har mange klienter som setter pris på en kombinasjon av evidensbasert psykoterapi og Tibetansk Dur Bon medisin. Andre foretrekker å bare bruke en av disse tilnærmingene. Om du vil vite mer, vennligst gå til "Konsulter Christopher"-delen av denne nettsiden.

Mitt mål er at du skal kunne bruke denne tilnærmingen for å forbedre din egen-utvikling, egen-undersøkelser og problemløsning som del av ditt arbeid for å utvikle psykologisk, følelsesmessig, åndelig og fysisk helse og velvære. Metodene kan brukes i både korte eller lengre konsultasjoner, enkeltstående eller over tid, for en viktig sak eller situasjon, hva enn det måtte være.